ระบบสแกนใบหน้ารหัสนักเรียน

เวลา

555 2020-01-09 00:00:00
777 2020-01-15 00:00:00
asdasd 2010-00-00 00:00:00